Manuelt kanalsøk

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Kanalsøk" ved å bruke piltastene. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Manuelt kanalsøk" ved å bruke piltastene. Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg region øverst til høyre ved å bruke sidetastene på fjernkontrollen.

Trinn 5

Trinn 5

Velg frekvens eller kanal og trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK igjen for å bekrefte manuelt kanalsøk.

Trinn 7

Trinn 7

Trykk X når kanalsøket er ferdig.