Automatisk sletting

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Velg "Opptak" med piltastene og trykk OK

Velg "Automatisk sletting" med piltastene og trykk OK

Her bestemmer du om opptak skal bli slettet automatisk for å frigjøre plass. Velg alternativet du ønsker og trykk OK.

Trykk X for å gå tilbake til TV