Endre opptaksmargin

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk "OK". Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Opptak" med piltastene og trykk "OK"

Trinn 4

Trinn 4

Velg hvor mange minutter ekstra dekoder skal ta opp etter at programmet skal være ferdig

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Innspilling sluttmargin" med piltastene og trykk "OK"