Opptak via elektronisk programguide (EPG)

Trinn 1

Trykk på TV-GUIDE på fjernkontrolleren for å åpne elektronisk programguide (EPG).

Trinn 2

Trinn 2

Velg programmet eller serien du ønsker å ta opp med piltastene. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Ta opp" med pilastene og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg om du ønsker å ta opp hele serien eller kun en episode. Bruk piltastene og bekreft med OK

Trykk X for å gå tilbake til TV.