Oppdatering av programvare

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Meny på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Systemvedlikehold" og trykk "OK".

Tast inn PIN-kode 1-2-3-4, dersom du ikke har endret denne selv.

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Programvareoppdatering" og trykk OK.

Boksen søker nå etter ny programvare. Hvis ny programvare er tilgjengelig vil den starte å oppdatere.