Programvareversjon og IP-adresse

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg" Systemvedlikehold" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (eller din egen PIN-kode hvis du har endret den)

Trinn 4

Trinn 4

Velg ”Systeminformasjon”. Trykk OK

Programvareversjon og IP adresse

Programvareversjon og IP adresse

Software version = programvareversjon 

CA-card number: Kortnummer
IP address: IP-adressen for mottakeren og om den er tilkoblet kabel eller wifi
MAC address: Nettverkskort-nummer
Video resolution: Bildeoppløsning for kanalen
Hard disk usage: Bruk av harddisken

IP-adresse
For å hente frem de riktig opplysningene er det viktig at mottakeren resettes med strømløs så gamle opplysninger slettes. Gå deretter inn i menyen på nytt.
Har mottakeren fått tildelt en IP-adresse er den tilkoblet internett.

Det sendes ut filmer i forskjellig kvalitet.
For test av din linjehastighet: http://speed.bredbandsguiden.no/
Både kvaliteten til internettlinjen og øvrig bruk i hjemmenettet vil påvirke båndbredden:

  • 3 Mb/s gir SD-kvalitet som er den vanlige kvaliteten
  • 5-6 Mb/s gir HD-kvalitet så samt filmen/innholdet er i HD

Trinn 5

Trykk OK for å gå tilbake i menyen eller trykk Exit for å gå ut av menyen.