Trinn 1

Trinn 1

Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg "Mine opptak". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Gå til "Håndtere opptak"

Trinn 3

Trinn 3

Velg det programmet du vil slette.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk på Options velg deretter "Slett" og trykk OK for å slette opptaket.