Trinn 1

Trinn 1

Trykk på Menu på fjernkontrollen og velg "Mine opptak". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Serieopptak" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg serien du vil slette og trykk på Options for å få valget om du vil slette serien.