Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Kanalsøk". Trykk OK

Du vil så få spørsmål om adgangskoden, tast PIN-kode 1234 (dersom du ikke har endret koden).

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Aktiv antenne".
Bruk sidepiltastene og velg mellom "Av" og "På" for å gi 5 volt-spenning til forsterker.