Fabrikkinnstilling og førstegangsinstallasjon

Slik kan du (re)installere mottakeren.

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Marker ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Systemvedlikehold". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (eller din egen PIN-kode hvis du har endret den)

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Fabrikkinnstilling”. Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Markér ”Ja”. Trykk OK

Trinn 6

Mottakeren går i svart og starter på nytt

Trinn 7

Trinn 7

1 blå strek lyser svakt i mottakerens display.
4 blå streker lyser sterkt i displayet.
Det vises "on" i displayet.
RiksTV-logo vises.

Trinn 8

Trinn 8

Valg av TV-format

Har du TV med 16:9-format: Trykk OK

Har du TV med 4:3-format: velg "TV-format", benytt piltast opp.
Endre fra 16:9 til 4:3 med sidepiltast.
Trykk OK
Markør flyttet seg til ”Neste”.
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 10

Trinn 10

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Velg ønsket region. Den regionen med best signalkvalitet er foreslått. Trykk OK

Med valg av region velges hvilken NRK-distriktssending som skal vises på programplass 1. (Valget kommer kun opp for de som mottar signal fra flere regioner.)

Trinn 12

Trinn 12

Marker ”Ferdig!” Trykk OK

Ved manglende signal

  • Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
  • Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 13

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen.
Trykk "5".
Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta opptil en time.

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.

Feil

Dersom meldingen ikke bekreftes

Får du ikke bilde på TV-en? Prøv med SCART-kabel.

HDCP

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”.
Trykk OK

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.