Førstegangsinstallasjon

- slik kan du installere mottakeren.

Trinn 1

Trinn 1

1 blå strek lyser svakt i mottakerens display.
4 blå streker lyser sterkt i displayet.
Det vises "on" i displayet.
RiksTV-logo vises.

Trinn 2

Trinn 2

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 3

Trinn 3

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Ferdig!” Trykk OK

Ved manglende signal

  • Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
  • Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

 

Trinn 5

Trinn 5

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen.
Trykk 5. Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta opptil en time.

Feil

Dersom meldingen ikke bekreftes

Får du ikke bilde på TV-en? Prøv med SCART-kabel.

HDCP

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”.
Trykk OK