Galt kort

Galt kort

Galt kort

Denne feilmeldingen vises hvis

  • Et annet kort enn RiksTV programkort brukes
  • Kortet er satt inn feil vei

Fjern smuss fra gullbrikken og sett inn programkortet.

Gullbrikken skal ned og inn.