Systeminformasjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Systemvedlikehold". Trykk OK 

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Systeminformasjon". Trykk OK 

Oversikt over mottakeren

Oversikt over mottakeren

Forklaring systeminformasjon

Systeminformasjon Grønt lys Gult lys Rødt lys Kommentar
 CA-kortnummer| Programkort er koblet til SMART-boksen. Du har tilgang til alle kanaler   Programkortet er IKKE koblet til SMART-boksen. Du har kun tilgang NRK 1, NRK 2. og NRK 3.  
IP-adresse IP-adresse vises med informasjon om hvilken type tilkobling - Ingen IP-adresse og ingen informasjon om hvilken type tilkobling.   
MAC-adresse Boksen har MAC-adresse - Boksen har ingen MAC-adresse - alvorlig hardware feil eller feil ved produksjonen i fabrikken MAC-adressen er en unik, fysisk adresse til nettverkskortet.
Wifi bitrate Wifi bitrate er lik eller høyere 50,0 Mbps, standard: 802,11n Bitrate er mellom 10 og 50,0 Mbps, standard: 802,11n Bitrate er lavere enn 10,0 Mbps, standard: 802,11n  
Wifi signalstyrke Wifi signalstyrke er lik eller høyere enn 75% (tilsvarer 3 Wi-Fi-buer i nettverksinnstillinger) Wifi-signalstyrke er mellom 45 og 75% (tilsvarer to Wi-Fi-buer i nettverksinnstillinger) Wifi-signalstyrke er lavere enn 45% (tilsvarer 1 eller ingen Wi-Fi-bøyer i nettverksinnstillinger)  
Videooppløsning Videooppløsning for gjeldende kanal Videooppløsning kan ikke hentes for denne kanal -  
Bruk av harddisken Du kan bruke opptaksfunksjon (PVR). Harddisken er operativ og har mer enn 30 GB ledig plass Harddisken er operativ og har mellom 15 og 30 GB ledig plass Harddisken er enten IKKE operativ eller har mindre enn 15 GB ledig plass. Ingen nye opptak kan startes.