Foreldrekontroll

- innstillinger for foreldrekontroll, aldersgrense, mottakerlås og kanalsperre

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (dersom den tidligere ikke har blitt endret.)

Mottakerlås

Mottakerlås

Mottakerlås låser mottakeren, og du må taste PIN-kode hver gang mottakeren slås på.

Aktivering: Velg "På", bruk sidepiltastene. Trykk OK

Deaktivering: Velg "Av". Trykk OK

Kanallås 1

Kanallås 1

Kanallås kan låse enkelte TV-kanaler. Da må du bruke PIN-kode for å se på kanalen.

Aktivering: Velg "På", bruk sidepiltastene.

Kanallås 2

Kanallås 2

Velg "Velg låste kanaler". Trykk OK

Låse kanal

Låse kanal

Velg kanalen du vil låse. Trykk OK
Stjernen på venstre side blir helhvit.

Gjenta for å låse flere kanaler.

Låse alle kanaler

Låse alle kanaler

På høyre side kan man låse eller låse opp alle kanaler.

For å låse alle kanaler, velg "Lås alle". Trykk OK

Kanallås 4

Kanallås 4

Når du er ferdig å låse kanaler, velg "Lagre" (bruk piltastene). Trykk OK

Kanallås 5

Kanallås 5

Neste gang "Velg låste kanaler" velges vil alle låste kanaler stå øverst

Adgangskode for systemmenyer

Adgangskode for systemmenyer

Deaktiver PIN-koden som kommer opp når systemvedlikehold velges.
PIN-koden for foreldrekontroll vil ikke bli deaktivert.

Velg "Av" for å deaktivere. Trykk OK

Alderskontroll 1

Alderskontroll 1

Alderskontroll gjør så PIN-kode må benyttes hver gang et program eksempelvis med 11-årsgrense velges.

Velg "På" for å aktivere, bruk piltastene.

Alderskontroll 2

Alderskontroll 2

Velg "Aldersgrense". Du kan velge mellom

  • 7 år
  • 11 år
  • 15 år
  • 18 år

Trykk OK

Trykk  for å avslutte.