PIN-kode for systemmeny

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (dersom den tidligere ikke har blitt endret.)

Trinn 4

Trinn 4

Deaktiver PIN-koden som kommer opp når systemvedlikehold velges.
PIN-koden for foreldrekontroll vil ikke bli deaktivert.

Velg "Av" for å deaktivere. Trykk OK