Meny

Trinn 1

Trinn 1

Trykk  på fjernkontrollen for å åpne menyen. 

Velg ”Kanallister”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Lag egen favorittliste". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ønsket kanal og trykk på OK for å legge den inn i favorittlisten. Gjør dette til alle kanaler er lagt til (kanalene blir merket med en stjerne). Trykk "Lagre" når du er ferdig.

Trinn 4

Trykk  på fjernkontrollen og velg deretter din nye favorittliste ved å trykke pil høyre/venstre og OK.

Trinn 5

For å forandre på navnet på listen trykker du på  mens den nye kanallisten er markert. Her har du også mulighet til å endre kanaler i listen eller du kan slette den.

Trykk  for å komme tilbake til tv-bildet.