Lag favorittliste

Trinn 1

Trinn 1

Trykk  på fjernkontrollen for å åpne menyen. 

Trykk piltasten en gang til venstre og velg ”Kanallister”. Trykk OK på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Lag egen favorittliste". Trykk OK på fjernkontrollen.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ønsket kanaler og trykk på OK for å legge disse i favorittlisten. Kanalene blir merket med en stjerne. Trykk piltasten to ganger til høyre for å endre rekkefølgen: trykk OK på kanalen du ønsker å flytte, og flytt opp eller ned ved hjelp av piltastene.

Trykk "Lagre" når du er ferdig, og OK.

Trinn 4

For å forandre på navnet på listen trykker du på  mens den nye kanallisten er markert. Her har du også mulighet til å endre kanaler i listen eller du kan slette den. 

Trykk  for å komme tilbake til tv-bildet. 

Trinn 5

Du vil nå se alle dine valgte favorittkanaler når du ser på TV. Dersom du ønsker å se listen over alle kanalene du har tilgjengelig gjør du følgenden: 

Trykk  på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk piltasten en gang til venstre, og velg "Alle kanaler". Trykk OK på fjernkontrollen.