Trinn 1

Trinn 1

Trykk på knappen som ser ut som et hus på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Systemvedlikehold”. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4, dersom koden ikke er endret.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Fabrikkinnstilling”. Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker Ja. Trykk OK

Trinn 6

Mottakeren går i svart og starter på nytt

Trinn 7

Trinn 7

Lyset foran på boksen vil lyse sterkt før den blir svakere.
RiksTV-logo vises.

Trinn 8

Trinn 8

Nå skal du koble sammen mottaker og fjernkontroll. Følg instruksene som står på skjermen.

Trykk OK og Play samtidig i 5 sekunder.

Da skal det lyse rødt nede i høyre hjørnet, noe som markerer at boksen og kontrollen er sammenkoblet.

Trinn 9

Trinn 9

Nå kan du koble opp mottakeren din til nettverket.

Trinn 10

Trinn 10

Finn nettverket ditt og trykk OK når du har markert det.

Trinn 11

Trinn 11

Tast inn passord til ditt nettverk. Bruk piltastene for å navigere deg rundt på tastaturet og trykk OK når du er på bokstaven eller tallet du skal taste inn.

Trinn 12

Trinn 12

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 13

Trinn 13

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Velg ønsket region. Den regionen med best signalkvalitet er foreslått. Trykk OK

Med valg av region velges hvilken NRK-distriktssending som skal vises på programplass 1. Valget kommer kun opp for de som mottar signal fra flere regioner.

Trinn 15

Trinn 15

Marker ”Ferdig!”. Trykk OK

Ved manglende signal:
Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 16

Trinn 16

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen. Trykk 5. Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta en time.

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.

Trinn 17

Dersom meldingen ikke bekreftes.

Får du ikke bilde på TV-en, prøv med scartkabel.

Trinn 18

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”. Trykk OK

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.