Førstegangsinstallasjon

Trinn 1

Trinn 1

Lyset foran på boksen vil lyse sterkt før den blir svakere.
RiksTV-logo vises.

Trinn 2

Trinn 2

Nå skal du koble sammen mottaker og fjernkontroll. Følg instruksene som står på skjermen.

Trykk OK og Play samtidig i 5 sekunder.

Da skal det lyse rødt nede i høyre hjørnet, noe som markerer at boksen og kontrollen er sammenkoblet.

Trinn 3 A

Trinn 3 A

Nå kan du koble opp mottakeren din til nettverket.

Trinn 3 B

Trinn 3 B

Har du ikke internett velg kabel og trykk på Neste. Trykk OK. 

Gå videre til trinn 6. 

Trinn 4

Trinn 4

Finn nettverket ditt og trykk OK når du har markert det.

Trinn 5

Trinn 5

Tast inn passord til ditt nettverk. Bruk piltastene for å navigere deg rundt på tastaturet og trykk OK når du er på bokstaven eller tallet du skal taste inn.

Trinn 6

Trinn 6

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 7

Trinn 7

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Velg ønsket region. Den regionen med best signalkvalitet er foreslått. Trykk OK

Med valg av region velges hvilken NRK-distriktssending som skal vises på programplass 1. Valget kommer kun opp for de som mottar signal fra flere regioner.

Trinn 9

Trinn 9

Marker ”Ferdig!”. Trykk OK

Ved manglende signal:
Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 10

Trinn 10

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen. Trykk 5. Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta en time.

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.

Trinn 11

Dersom meldingen ikke bekreftes.

Får du ikke bilde på TV-en, prøv med scartkabel.

Trinn 12

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”. Trykk OK

Trinn 13

Når du har koblet opp SMART-boksen og gjennomført førstegangsinstallasjon må du gjøre følgende endring for å få koblet boksen til internett:

  1. Åpne meny ved å trykke på hus-knappen
  2. Gå til "Mine Valg", trykk OK
  3. Gå til "Internett Oppsett", trykk OK
  4. Endre "Velg nettverksoppsett" fra "Manuell" til "Fra nettet"
  5. Velg "Lagre" og trykk OK