Hardwarestatus

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg" Systemvedlikehold" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (eller din egen PIN-kode hvis du har endret den)

Trinn 4

Trinn 4

Velg ”Systeminformasjon”. Trykk OK

Hardwarestatus

Hardwarestatus

Side 6 av 6 viser: Hardwarestatus
Her vises:

  • serienummer 16 siffer
  • chip-id (pairing-id) 11 siffer

Trinn 5

Trykk OK for å gå tilbake i menyen eller trykk  for å gå ut av menyen.