Programvareversjon og IP-adresse

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Systeminformasjon” med sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2 - Programvareversjon og IP adresse

Trinn 2 - Programvareversjon og IP adresse

Software version = programvareversjon 

CA-card number: Kortnummer
IP address: IP-adressen for mottakeren og om den er tilkoblet kabel eller wifi
MAC address: Nettverkskort-nummer
Video resolution: Bildeoppløsning for kanalen
Hard disk usage: Bruk av harddisken

IP-adresse
For å hente frem de riktig opplysningene er det viktig at mottakeren resettes med strømløs så gamle opplysninger slettes. Gå deretter inn i menyen på nytt.
Har mottakeren fått tildelt en IP-adresse er den tilkoblet internett.

Det sendes ut filmer i forskjellig kvalitet.
For test av din linjehastighet: http://speed.bredbandsguiden.no/
Både kvaliteten til internettlinjen og øvrig bruk i hjemmenettet vil påvirke båndbredden:

  • 3 Mb/s gir SD-kvalitet som er den vanlige kvaliteten
  • 5-6 Mb/s gir HD-kvalitet så samt filmen/innholdet er i HD

 

Trinn 4

Trykk OK for å gå tilbake i menyen eller trykk Exit for å gå ut av menyen.