Låse kanaler

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (dersom den tidligere ikke har blitt endret.)

Trinn 4

Trinn 4

Kanallås kan låse enkelte TV-kanaler. Da må du bruke PIN-kode for å se på kanalen.

Aktivering: Velg "På", bruk sidepiltastene.

Trinn 5

Trinn 5

Velg "Velg låste kanaler". Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Velg kanalen du vil låse. Trykk OK. Stjernen på venstre side blir helhvit.

Gjenta for å låse flere kanaler.

På høyre side kan man låse eller låse opp alle kanaler. For å låse alle kanaler, velg "Lås alle". Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

 Når du er ferdig å låse kanaler, velg "Lagre" (bruk piltastene). Trykk OK

Neste gang "Velg låste kanaler" velges vil alle låste kanaler stå øverst.