Mottakerlås

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4 (dersom den tidligere ikke har blitt endret.)

Trinn 4

Trinn 4

Mottakerlås låser mottakeren, og du må taste PIN-kode hver gang mottakeren slås på.

Aktivering: Velg "På", bruk sidepiltastene. Trykk OK

Deaktivering: Velg "Av". Trykk OK