Standby-oppsett (hvilemodus)

- slik endrer du Standby-innstillingene

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Standby oppsett". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg om mottakeren skal gå i standby/hvilemodus etter 4, 6, 8 eller 12 timer.

Mottakeren er i utgangspunktet stilt til 4 timer. Den vil da gå i standby dersom fjernkontrollen ikke har vært i bruk de siste 4 timer.