Trinn 1

Trinn 1

Trykk på hus-knappen og velg Mine opptak. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Gå til "Håndtere opptak" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg det programmet du vil slette.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk på  velg deretter "Slett" og trykk OK for å slette opptaket.