Opptak via elektronisk programguide (EPG)

Trinn 1

Trinn 1

Trykk  på fjernkontrollen (nederst til venstre på fjernkontrollen)

Velg programmet som du vil ta ta opp. Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Ta opp enkeltprogram" eller "Ta opp hele serien" for opptak av serien. Står du på reprisen så tar den kun opp serien sendt som reprise. 

Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Vil du fjerne et planlagt opptak? Velg "Fjern planlagt innspilling" eller "Fjern planlagt serieopptak".

Trykk OK