Fabrikkinnstilling

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene og trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Systemvedlikehold”. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4, dersom koden ikke er endret.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Fabrikkinnstilling”. Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker Ja. Trykk OK

Trinn 6

Mottakeren går i svart og starter på nytt

Trinn 7

Trinn 7

Lyset foran på boksen vil lyse sterkt før den blir svakere.
RiksTV-logo vises.

Trinn 8

Trinn 8

Trykk Neste (fjernkontroll og mottaker er allerede koblet sammen).

Trinn 9

Trinn 9

Finn nettverket ditt og trykk OK når du har markert det.
Hvis du ikke har tilgang på internett, så endrer du tilkoblingstype til kabel og trykker OK på neste.
Du bli så tatt idere til Trinn 11.

Trinn 10

Trinn 10

Tast inn passord til ditt nettverk. Bruk piltastene for å navigere deg rundt på tastaturet og trykk OK når du er på bokstaven eller tallet du skal taste inn.

Trinn 11

Trinn 11

Søker… Kanalnavnene listes opp

Trinn 12

Trinn 12

”Ferdig!” er markert. Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Velg ønsket region. Den regionen med best signalkvalitet er foreslått. Trykk OK

Med valg av region velges hvilken NRK-distriktssending som skal vises på programplass 1. Valget kommer kun opp for de som mottar signal fra flere regioner.

Trinn 14

Trinn 14

Marker ”Ferdig!”. Trykk OK

Ved manglende signal:
Sjekk tilkoblingene. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 15

Trinn 15

Bekreft med at du ser meldingen på TV-skjermen. Trykk 5. Trykk OK

Installasjonen er nå ferdig. Du kan se NRK med en gang mens abonnementskanaler trenger en tilgangsmelding før bildet vises. Dette kan ta en time.

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.

Trinn 16

Dersom meldingen ikke bekreftes.

Får du ikke bilde på TV-en, prøv med scartkabel.

Trinn 17

TV som støtter HDCP vil gi denne beskjeden neste gang man velger en HDCP-beskyttet TV-kanal.

Marker ”Slå på HDCP”. Trykk OK

Innstillingene for foreldrekontroll må settes på nytt etter fabrikkinnstilling.