PIN-kode for systemmenyer

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Foreldrekontroll" med piltastene og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Tast PIN-kode 1 2 3 4, dersom du ikke har endret koden. 

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Kode for systemmenyer" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Velg PÅ eller AV avhengig av om du ønsker kodelås for systemmenyer eller ikke. Trykk OK på valgt alternativ.

Trykk X for å gå tilbake til TV.