Lydspor

Lydspor kan settes i avspilleren eller under innstillinger.

Trinn 1 A

Trinn 1 A

For å velge lydspor i avspilleren trykk på lydspor-knappen helt til høyre

Trinn 2 A

Trinn 2 A

Velg ønsket språk. 

Trinn 1 B

Trinn 1 B

For å sette lydspor i innstillinger gjør du følgende:

Trykk på RiksTV-knappen på fjernkontrollen. Finn profilikonet øverst til høyre og klikk på det. Det tar deg til profilsiden.

Trinn 2 B

Trinn 2 B

Velg "Innstillinger".

Trinn 3 B

Trinn 3 B

Velg "Undertekst og lydspråk". 

Trinn 4 B

Trinn 4 B

Velg "Språk for lyd".

Trinn 5 B

Trinn 5 B

Velg ønsket språk. 

For å komme tilbake til hjemskjermen: trykk på knappen som viser pil til venstre på fjernkontrollen.