Serienummer

Serienummer

Serienummer må leses fra klistremerket på Strong CAM.
Pairing ID kan også leses her

Serienummer = Serial #