Slik setter du programkort i kortleser

Front

Front

Front "Gullbrikken opp og inn

Front "Gullbrikken opp og inn

Baksiden

Baksiden

Slik skal kortet settes inn i kortleseren

Baksiden

Baksiden

Med kortet innsatt