Kortet er ikke satt inn

Trinn 1

Trinn 1

Feilmeldingen vises dersom det ikke er programkort i mottakeren.

Står kortet i mottakeren? Hvis ja: Fjern smuss fra gullbrikken og sett inn programkortet på nytt.