Tilgangskontroll ikke støttet

Signal fra en annen operatør

Signal fra en annen operatør

Denne feilmeldingen vises dersom man mottar en kodet kanal fra en annen operatør (f.eks svenske kanaler).

Sjekk hvilket program eller programnummer mottakeren står på.

Er det et ukjent nummer eller program må man bytte til en RiksTV-kanal.