Kortnummer, PairingID og Serienummer

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Conax tilgangskontroll" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Om Conax tilgangskontroll” og trykk OK 

Trinn 4

Trinn 4

CA kortnummeret = "Kortnummer" 12 siffer.
I dette tilfellet: 011 8001 0451-2.

Pairingnummeret = "Chip ID" 11 siffer.
I dette tilfellet: 005 0053 1767

Serienummeret = "Mottaker serienummer" 16 siffer.
I dette tilfellet: 5300080629252477