Denne feilmeldingen vises dersom:

 • Mottakeren venter på oppdatering. (Lenge siden den var i bruk sist eller nytt kort).
 • Abonnementet gjelder ikke for valgt kanal.
 • Det står feil kort i mottakeren (det må være et programkort fra RiksTV).
 • Det står feil RiksTV-kort i mottakeren.
 • Det er feil mottaker.

Trinn 1

Trinn 1

Denne feilmeldingen vises dersom

 • Mottakeren venter på oppdatering. (Lenge siden den var i bruk sist eller nytt kort).
 • Abonnementet gjelder ikke for valgt kanal.
 • Det står feil kort i mottakeren (det må være et programkort fra RiksTV).
 • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren.
 • Det er feil mottaker.

Løsning

 • Sjekk Abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering?
 • Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter.
 • Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.