Kortproblemer, kontroller kort

Denne meldingen kommer når kortet står feil vei i mottakeren.

Trinn 1

Trinn 1

Denne meldingen kommer når kortet står feil vei i mottakeren.

Står RiksTV programkortet med "gullbrikken" opp og inn i mottakeren?
Hvis ja: fjern smuss fra gullbrikken og sett programkortet inn på nytt.