Denne meldingen kommer når det står et annet kort enn RiksTV-kort i mottakeren,
for eksempel Norsk tipping kort.

Trinn 1

Trinn 1

Denne meldingen kommer når det står et annet kort enn RiksTV-kort i mottakeren,
for eksempel et Norsk tipping-kort.

Er det RiksTV programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: sett inn RiksTV programkort.