Serienummer og programvareversjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Informasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Systeminformasjon". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Serienummer: her viser det 6701 0842 0000 0076.

Programvareversjon er det samme som Softwareversjon.
Her viser det 1.7.65604