HDCP (Digital kopibeskyttelse)

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Installasjon" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "System oppsett". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg "TV/Video innstillinger". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Velg "HDCP aktiv". Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "PÅ" eller "AV". Trykk OK

Velg "På" for å se kanaler som har kopisperre.
Velger man "av" får man ikke sett TV-kanaler som sender med HDCP.

Kopisperren går på HDMI-kabelen.
Ønsker man å se kanalen kan man bruke scartkabel.

Trinn 7

Trinn 7

Vises når TV ikke er HDCP-kompatibel.
TVen virker ikke på kanaler som sender med HDCP.
Ønsker man å se kanalen - bruk scartkabel.

Trinn 8

Trinn 8

Vises når HDCP-innstillingene er satt til "av" i meny, og man har valgt en kanal som sender med HDCP.

Sett HDCP på eller bruk scartkabel.