Info

Menystegene før dette er forskjellig fra merke til merke og modell til modell. Hvordan du finner dette står inn inne på de forskjellige TVene for de vi har support på.

Herfra og ut er det likt på alle merker og modeller.
Disse bildene er hentet fra Samsung.

Trinn 1

Trinn 1

Marker "Conax”
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Subscription Status”
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

"Conax CA Please wait..." kommer opp.

Trinn 4

Trinn 4

Abonnementsstatus siden skal nå være åpen.

Les ut tallene fra riktig sone
Sone1 - Kanalpakker
Sone2 -
Sone3 - Fritt Valg Basis
Sone4 - Fritt valg Premium
Sone5 - Fritt valg Basis 2

Trykk Exit for å avslutte.