Slik setter du programkort i kortleser

Front

Front

"Gullbrikken" skal være opp og inn.

Front, med kort

Front, med kort

Baksiden

Baksiden

Baksiden, med kort

Baksiden, med kort