Feil i kommunikasjon med kort

Trinn 1

Trinn 1

Denne meldingen kommer når kortet står feil vei i mottakeren.

Står RiksTV kortet med "gullbrikken" opp og inn i mottakeren?
Hvis ja: fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt.