Referanse 2. Denne kanalen kan ikke vises. Vennligst kontroller antennetilkoblingen din.

Trinn 1

Trinn 1

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Det er for dårlig signal.
  • Det har vært frekvensendring i nettet

Ved frekvensendring - Foreta et nytt kanalsøk.

Sjekk Norkring senderstatus for feil på sender.
   
Sjekk Open Request, Incident og Dagens PAIN.

Trinn 2

Gjennomfør Signalsjekk for å lese ut signalnivået.
   
Sjekk om riktig frekvens benyttes.
Sammenlikne frekvensene med dekningskart.

Trinn 3

Når feil frekvens benyttes; sjekk programvareversjon.