Svart skjerm

Trinn 1

Trinn 1

Svart skjerm = Mottaker og kort er ikke pairet - men har fått tilgangsmelding.
Vent noen minutter så kommer bildet.

Eller det står feil RiksTV-kort i mottakeren.

Hvis man kun får lyd på HD-kanaler, må programvaren oppdateres!

Har mottaker mottatt pairing?
Sjekk Visjon Norge. Har du bilde er pairing mottatt.
Visjon Norge sender Scramble Free Access (= gratis på kortet)

Har hatt bilde og lyd men får nå denne meldingen:
Er det RiksTV programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: Sett inn RiksTV-programkort.