Ingen tilgang

Trinn 1

Trinn 1

Denne feilmeldingen vises dersom

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort).
  • Abonnementet omfatter ikke gjeldende kanal.
  • Det står et annet kort enn RiksTV-programkort i mottakeren.
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren.
  • Det er feil mottaker.

Løsning

Sjekk Abonnementsstatus - Har kortet mottatt oppdatering? Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter. Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.