Hvor skal kortet inn?

Kortleseren er midt på

Kortleseren er midt på

"Gullbrikken" skal være opp og inn.