Automatisk kanalsøk

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Velg ”Oppsett” og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalsøk” og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Automatisk" for automatisk kanalsøk. Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Søker... tar ca 4 minutter.

Trinn 6

Trinn 6

Velg favorittnettverk og trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Resultat av kanalsøk vises. Trykk OK for å avslutte.