Manuelt kanalsøk

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Velg ”Oppsett” og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalsøk” og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalsøk” og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

"Søkemodus"
Velg "Manuelt" med piltast høyre/venstre.

Trinn 5a

Trinn 5a

"Inkrementell":
Skal nye kanaler legges til: "JA".
Slette gammelt + lagre nye: "Nei"

Trinn 5b

Trinn 5b

"Frekvens": Tast inn ønsket frekvens. Signalstyrken vil da vises nede i bildet.

Finn hvilke kanalfrekvenser som er tilgjengelige på dekningskartet.

Signalmeteret bør vise minimum 35-40% på styrke og 100% på kvalitet.

Styrke = Signalstyrke
Kvalitet = Hvor mange % av signalpakker som blir mottatt

"Båndbredde": UHF = 8MHz

Trykk OK for å søke

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Ved "Inget signal funnet". Trykk OK
Ble riktig frekvens benyttet?

Trinn 8

Trinn 8

Velg Favorittnettverk og trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Resultat av kanalsøk vises. Trykk OK for å avslutte.