Signalsjekk

Slik sjekker du kvalitet på signalet

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Informasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Signalkvalitet". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret åpner seg på den kanalfrekvensen som den TV-kanalen man stod på.

Det er fem ulike kanaler (frekvenser) som må sjekkes for adressen din og disse finner du i dekningskartet.

Signalsjekk

Slik bør det se ut:

  • Kvalitet må være stabilt på 100%
  • Signalstyrke bør være høyere enn 30%

Ønsker du å legge inn frekvens - bruk manuelt kanalsøk.