SMART-boks I

Steg 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg ”Valg og innstillinger”, benytt sidepiltastene. Trykk OK

Steg 2

Velg "Kanalsøk". Trykk OK

Steg 3

Velg ”Automatisk kanalsøk”. Trykk OK

Steg 4

Søker…

Steg 5

Velg ønsket region. Den regionen med best signalkvalitet er foreslått.
Trykk OK

Med valg av region velges hvilken NRK-distriktssending som skal vises på programplass 1. (Valget kommer kun opp for de som mottar signal fra flere regioner.)

Steg 6

Nå er du ferdig! Og her vises antallet kanaler som ble søkt inn. Støtte for skjermleser er slått på.

Ferdig

Kanalsøk gjennomført!

Om kanalsøket var vellykket så kan du nå se TV slik du pleier.

Dersom du fortsatt opplever problemer kan du ta kontakt med kundeservice, så vil vi hjelpe deg.