Koble opp mottakeren riktig

Det er viktig at din mottaker er montert og koblet opp riktig, ellers kan det være at du ikke får optimal bildekvalitet. Følge stegene under for å få den beste TV-opplevelsen. 

  1. Kabelen fra internettuttaket ditt må gå direkte inn i RiksTV sin mottaker. NB! Det er viktig at den ikke går igjennom router eller annet internt modem.
  2. Sjekk at oppsett for internett er satt til kabel. (Dersom din mottaker står som trådløs vil du ikke få optimale TV-signaler). Dette gjøres på følgende måte: 
  3. Trykk på  -knappen på fjernkontrollen til mottakeren
  4. Gå til menyen "Valg og innstillinger" og trykk OK på fjernkontrollen
  5. Gå til menyen "Nettverksinnstillinger" og trykk OK på fjernkontrollen
  6. Dersom din mottaker står som trådløs må dette endres. Tilkoblingstype skal stå som kabel
  7. Trykk på  -knappen på fjernkontrollen for å gå ut av menyen