Opptaksfunksjoner

 • 2-tidsforkyning-timeskift

Du finner alle brukerveiledningene for opptak samlet på et sted: SMART-boks PVR og SMART-boks II PVR

Tidsforskyvning (TimeShift)

Mens du ser på et direkteprogram via mottakeren, blir det automatisk spilt inn midlertidig på harddisken. Dette gjør det mulig for deg å sette programmet på pause eller å spole tilbake for å se noe på nytt, som for eksempel et mål i en fotballkamp.

Tegnforklaringer:

 1. Tid bak direktesendt program
 2. Avspillingsmodus (i dette tilfellet pause)
 3. Visningslinje for hvor du er i programmet
 4. Virkelig klokkeslett

NB! Det er kun mulig å spole fremover til det punktet hvor programmet blir direkte, og det er kun mulig å spole tilbake til det punktet hvor man startet å se på programmet (maks 60 minutter). Denne funksjonen gjelder kun for den kanalen du ser på i øyeblikket. Bytter du kanal vil opptaket slettes og mottakeren vil starte opptak av den kanalen du byttet til i stedet.

Direkteopptak

Direkteopptak betyr at du kan ta opp et program direkte uten å forhåndsinnstille. Du kan se på andre kanaler mens opptaket gjøres. 

For å starte et direkteopptak av et program: 

 1. Trykk først på [REC]
 2. Bekreft deretter med [OK]

Opptaket blir tatt opp fra der du trykker «Rec». Hvis du ønsker å ta opp ett lenger tidsrom på valgte kanal som går utover sendingstiden til det gjeldene programmet, må du velge alternativet «Legg til et opptak» når du har trykket på [REC].

For å avslutte et direkteopptak trykk på [STOP]. Har du flere opptak gående samtidig må du velge opptaket du vil avslutte med piltastene opp/ned, og deretter bekrefte med [OK]

Planlagt opptak av enkeltprogram

Du kan også planlegge hvilke programmer du ønsker å ta opp. 

 1. Åpne programguiden med [Guide] 
 2. Bla deg frem til programmet du vil ta opp
 3. Trykk på [OK],  velg «Ta opp enkeltprogram» med piltastene opp/ned.
 4. Bekreft med [OK]  Programmet du skal ta opp blir da markert med rødt.

Det er også mulig å ta opp program fra informasjonsbanneret. Trykk på [i] og deretter  [OK]. Velg «Ta opp enkeltprogram» med piltastene opp/ned. Bekreft med OK.

NB! Det er kun mulig å gjøre to opptak i samme tidsrom. Hvis du prøver å ta opp flere, vil du få beskjed om å slette et av de andre pågående opptakene.

Ta opp serier

Serieopptak betyr at mottakeren vil ta opp alle fremtidige programmer i den aktuelle serien, forutsatt at det er nok plass på harddisken.  For å sette opp et serieopptak i programguiden følger du samme prosedyre som i punkt 6.4, men velg «Ta opp serie» i stedet. Bekreft med [OK].

Du kan også ta opp serier direkte fra informasjonsbanneret [i]. Trykk deretter [OK ]. Velg «ta opp serie» og bekreft med [OK].

Manuelt opptak

Manuelt opptak betyr at du selv kan velge start- og slutt-tid, dato, kanal og hvor mange repriser du skal ta opp, i motsetning til å ta opp enkeltprogrammer og serier hvor dette er definert av programguiden. 

Denne funksjonen kan for eksempel være grei hvis du ønsker å ta opp noe i samme tidsrom over flere dager på en bestemt kanal, uten at det er definert som serie.

For å benytte funksjonen

 1. Trykk på  [LIB]
 2. Velg funksjonen [Håndterer opptak ] 
 3. Velg så [Legg til opptak ]
 4. Videre kan du skreddersy opptaket til dine egne ønsker. Naviger og velg med piltastene og bekreft med [OK].

 Se på opptak

Opptakene du gjør legges på den interne harddisken på 500 GB. Hvor mange timer opptak dette tilsvarer, avhenger av kvaliteten på programmet som tas opp (HD tar mer plass).

Det finnes to måter å finne opptakene på. A. Ved å trykke på [LIB] knappen på fjernkontrollen eller B. trykke [meny] og dretter velge «Mine opptak». Dette tar deg til opptaksmenyen hvor du har følgende muligheter til å se på opptak:

«Alle opptak» - gir deg en liste i kronologisk rekkefølge over alle opptak som ligger ferdig på mottakeren. Her vil du se programnavn, kanal, tidspunkt og lengde på opptaket som er gjort. For å se på opptaket trykk [OK]

«Serieopptak» - viser deg en oversikt over hvilke serieopptak du har tatt. Trykk [OK] på serien du vil se, finn aktuell episode og bekreft med [OK]

Opptak du har sett på blir markert med et øye.

For å komme tilbake til TV når du ser på et opptak trykk [exit].

Slette opptak

For å slette et opptak må du først finne opptaket du vil slette (se punkt 6.7) og så trykke [opt]. Marker «slett opptak» og bekreft med [ok].

For å avslutte fremtidige opptak av en serie, gå inn i opptaksmenyen [LIB]. Velg «Håndter opptak» Naviger deg ned til serieopptaket du vil slette. Trykk [OPT] og bekreft med [OK]

Opptaksfunksjoner

Menyvalg for håndtering av opptak
Menyvalg for å se alle opptak som er gjort kronologisk
Menyvalg for å se alle ferdige serieopptak
Legg til et opptak manuelt
Ferdig opptak klart for visning
Ferdig opptak - men bare deler av programmet er tatt opp
Låst opptak - her må du bruke kode
Øyet i hjørnet betyr at opptaket er åpnet og sett på tidligere
Planlagt enkelt opptak
Planlagt manuelt opptak
Pågående opptak
Tekst

Det finnes flere måter å programmere opptak på

 • Ta opp program direkte 
 • Planlegge og programmere enkelt- og serieopptak
 • Programmere manuelle opptak